HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Pogotowie BHP PCS | Littler: Czy pracownik niepełnosprawny, który porusza się z psem asystującym, musi przedstawić pracodawcy dokumenty dotyczące psa?

07.09.2023

Pan Jakub chciałby zatrudnić u siebie pracownika niepełnosprawnego, który porusza się z psem asystującym.  Pracownik zapytał Pana Jakuba, czy musi przedstawić pracodawcy jakiekolwiek dokumenty dotyczące psa oraz czy przepisy BHP wymagają tego, aby pies miał założony kaganiec i pozostawał na smyczy przez cały czas pracy w biurze. Pan Jakub nie znalazł żadnych przepisów BHP, w których uzyskałby odpowiedzi na pytania pracownika. Co w takiej sytuacji powinien zrobić Pan Jakub?

Odpowiedź: Faktycznie nie ma przepisów BHP, które odnoszą się do obowiązków pracownika niepełnosprawnego związanych z psem asystującym w prywatnym zakładzie pracy. W związku z tym, Pan Jakub musi tak zorganizować pracę i przebywanie psa w firmie, aby było bezpiecznie i higienicznie.

Na pewno warto zastosować zasady przewidziane w przepisach, regulujących kwestię przebywania osoby niepełnosprawnej z psem asystującym w obiektach użyteczności publicznej, parkach narodowych i rezerwatach przyrody, a także na plażach i kąpieliskach.

Zgodnie z art. 20a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, warunkiem skorzystania z uprawnień, o których mowa w przepisach (przebywanie ww. miejscach) jest:

  1. wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz
  2. posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Warto, aby Pan Jakub poprosił pracownika o przedstawienie odpowiednich dokumentów oraz posiadanie uprzęży dla czworonoga. Dalsze działania mogę być konieczne w zależności od specyfiki pracy i firmy.

Co do konieczności założenia kagańca i prowadzenia psa na smyczy to przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, zwalniają osobę niepełnosprawną z tego obowiązku – Pan Jakub może zatem zdecydować podobnie (o ile nie stanowi to zagrożenia dla innych pracowników).