HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Pogotowie BHP PCS | Littler: Czy pracodawca będzie musiał wyposażyć każdego pracownika zdalnego w sprzęt biurowy?

30.11.2023

Do Pana Jakuba zgłosiła się grupa pracowników zdalnych, która w związku ze zmianą przepisów dot. pracy przy monitorach ekranowych, poprosiła o zapewnienie im dodatkowego sprzętu. Każdy pracownik chciałby otrzymać ergonomiczne biurko oraz krzesło, a dodatkowo część z pracowników poprosiła o podnóżki. Pracownicy wiedzą, że Pan Jakub ma 6 miesięcy na dostosowanie ich stanowisk pracy do nowych wymogów BHP, dlatego dają mu znać wcześniej, żeby zdążył kupić sprzęt i dostarczył go do domów pracowników. Czy Pan Jakub będzie musiał wyposażyć każdego pracownika zdalnego w ww. sprzęt?

Odpowiedź: Nie. Przepisy o pracy zdalnej zwalniają Pracodawcę z organizowania pracownikowi zdalnemu stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP i przenoszą ten obowiązek na pracownika. Oznacza to, że w stosunku do pracowników zdalnych (całkowitych), Pan Jakub nie ma obowiązku wyposażenia stanowiska pracy ww. przedmioty i dostarczenia ich do domu pracowników.

Pan Jakub powinien jednak poinformować pracowników, że w przypadku powrotu do biura lub rezygnacji z całkowitej pracy zdalnej na rzecz pracy hybrydowej, Pan Jakub zapewni pracownikom ww. przedmioty do użytku w biurze.