HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie? – Specustawa – Ukraińcy będą mogli podjąć działalność gospodarczą

08.03.2022

W toku dalszych prac nad specustawą dot. pomocy dla obywateli Ukrainy, wprowadzono dodatkowe rozwiązania względem wcześniejszej wersji projektu:

  • Obywatele Ukrainy (nie tylko osoby które uciekły przed wojną) będą mieli możliwość prowadzenia działalności gospodarczej poprzez rejestrację w CEIDG tj. bez konieczności zakładania spółki;
  • Ukraińskie dzieci urodzone w Polsce będą również uprawnione do pobytu do 24 sierpnia 2023 roku – wcześniejszy projekt pomijał dzieci, które urodziły się już po przekroczeniu granicy po ucieczce matki z Ukrainy;
  • Dookreślenie procedury rejestracji w urzędzie gminy przez obywateli Ukrainy, których wjazd nie został zarejestrowany przez Straż Graniczną w momencie przekroczenia polskiej granicy – będzie wymagane m.in. złożenie zdjęcia oraz odcisków palców, ale w zamian cudzoziemiec otrzyma numer PESEL oraz możliwość założenia od razu Profilu Zaufanego do korzystania z usług platformy ePUAP.

Specustawa w obecnym kształcie w dalszym ciągu nie obejmuje osób, które przyjechały do Polski z Ukrainy, ale nie posiadają ukraińskiego obywatelstwa. Według deklaracji rządu, nie jest obecnie planowane objęcie tej grupy cudzoziemców rozwiązaniami specustawy.

W projekcie wprowadzono także dalsza zmiany związane z pomocą socjalną i materialną dla Ukraińców, takich jak możliwość uzyskania dofinansowania od gminy dla osób, które przyjęły uciekających pod swój dach.

Prace nad projektem będą kontynuowane przez Sejm na posiedzeniu w środę 9 marca, następnie ustawa może trafić na obrady Senatu zaplanowane na 10 marca. Przyjęcie specustawy jest planowane w tym tygodniu.