HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie? – Benefity dla pracowników ukraińskich

24.03.2022

Od początku wojny polską granicę przekroczyło już niemal 3 mln uchodźców z Ukrainy. Wiele z tych osób stawia swoje pierwsze kroki na polskim rynku pracy, co ułatwiają uregulowania obowiązującej specustawy.

Wszystko to sprawia, że wkrótce wśród pracowników zatrudnianych przez polskich pracodawców znajdzie się wielu obywateli Ukrainy, którzy w ostatnim czasie uciekli przed wojną. Ich szczególna, niezwykle trudna sytuacja osobista wymaga od pracodawców przyjęcia nieszablonowego podejścia, które przejawiać się może chociażby przez przyznanie pracownikom ukraińskim pakietu indywidualnie dostosowanych benefitów.

Oprócz pewnych standardów, jakimi w obecnych realiach jest już prywatna opieka medyczna, czy karta Multisport, wśród benefitów, które mogą okazać się szczególnie istotne dla pracowników z Ukrainy, należy wyróżnić:

 

  1. Udostępnienie pracownikowi i członkom jego rodziny mieszkania

Wielu uchodźców z Ukrainy szuka swojego miejsca w nowej rzeczywistości borykając się przede wszystkim z problemami mieszkaniowymi. Niepewność co do możliwości zorganizowania sobie godnych warunków lokalowych w pobliżu potencjalnego miejsca zatrudnienia może utrudniać obywatelom Ukrainy podjęcie decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Pracodawca tu przyjść z pomocą takim osobom i zaoferować bezpłatne udostępnienie pracownikowi mieszkania.

Z perspektywy podatkowej bezpłatne udostępnienie pracownikowi zakwaterowania będzie stanowiło co do zasady przychód pracownika ze stosunku pracy jako świadczenie nieodpłatne. Wartość pieniężna takiego świadczenia winna zostać określona jako równowartość czynszu, który byłby należny w przypadku zawarcia umowy najmu udostępnionego pracownikowi lokalu. Kwestia ta jednak budzi pewne rozbieżności w orzecznictwie i stanowiskach organów podatkowych, a zważywszy na szczególne okoliczności, możliwe jest wystąpienie do właściwego organu podatkowego o wydanie interpretacji indywidualnej przy wprowadzaniu takiego benefitu.

Niewątpliwa w tym zakresie jest natomiast kwalifikacja wydatków ponoszonych przez pracodawcę na czynsz za mieszkanie dla pracownika jako kosztu uzyskania przychodów.

 

  1. Zorganizowanie pomocy w załatwianiu formalności

 Choć specustawa miała na celu ułatwienie wszelkich formalności, zawiera ona szereg nieścisłości, w których łatwo się pogubić. Dlatego też pracodawca może zorganizować pracownikom z Ukrainy pomoc w załatwianiu wszelkich urzędowych spraw związanych z legalizacją pobytu, ale także z wnioskami o świadczenia socjalne, itp. Szczególnie potrzebne mogłoby się okazać zorganizowanie bezpłatnych dyżurów pomocy prawnej w zakładzie pracy, a także umożliwienie pracownikom ukraińskim elastycznych godzin pracy z możliwością opuszczania jej w celu załatwiania wszelkich formalności.

 

  1. Zorganizowanie opieki nad dziećmi

Przyjęcie ukraińskich dzieci do szkół, przedszkoli i żłobków również wymaga dopełnienia formalności. Nie wszystkie dzieci będą też miały zapewnioną opiekę w czasie, w którym ich rodzice pracują. Pracodawca może w tym celu przystosować niektóre pomieszczenia w zakładzie pracy i zatrudnić odpowiednią kadrę, aby zorganizować tymczasowe miejsce opieki dla dzieci pracowników. W jego ramach, dzieci mogłyby się chociażby uczyć języka polskiego, co byłoby dodatkowym benefitem dla ukraińskich rodzin.

Innym rozwiązaniem może być pokrycie przez pracodawcę kosztów korzystania z usług niani lub pozwolenie pracownikom ukraińskim na pracę zdalną wówczas, kiedy jest to możliwe z perspektywy charakteru pracy i warunków lokalowych takiego pracownika.

 

  1. Pokrycie kosztów nauki języka polskiego

 Wiele rodzin ukraińskich może rozważać związanie swojej przyszłości z Polską. Z tego względu szczególnie potrzebnym benefitem mogłoby okazać się sfinansowanie nauki języka polskiego pracownikom oraz członkom ich rodzin.

 

  1. Wsparcie psychologiczne

Uchodźcy z Ukrainy, którzy trafili do Polski w ostatnim czasie to osoby doświadczone traumą i tragicznymi obrazami wojny. Wszelkie gesty wsparcia ze strony prawnej, organizacyjnej czy finansowej są nieocenione, ale należy pamiętać, że osobom tym potrzebne jest również wsparcie w radzeniu sobie ze stresem i lękiem, z którymi muszą się aktualnie borykać. Zorganizowanie pracownikom ukraińskim i członkom ich rodzin bezpłatnej pomocy psychologicznej może okazać się niezbędne, aby umożliwić im ułożenie sobie życia na nowo.

Pracodawcy mogą zatroszczyć się o pracowników ukraińskich na wiele sposobów w tym szczególnie trudnym czasie. Pomoc może być sfinansowana tak ze środków obrotowych, jak i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (https://lnkd.in/dYmVhQc9). Chętnie wesprzemy Państwa w organizowaniu i wdrażaniu pakietu benefitów, które mogą stanowić realną pomoc Ukraińcom w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości.