HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

#HRwChmurze: Budowanie relacji z pracownikami online

11.12.2020

Przedsiębiorcy, którzy etap wdrażania pracy zdalnej mają już dawno za sobą, coraz częściej zadają sobie pytanie, czy relacje z pracownikami budowane i pielęgnowane online są tak samo silne ja te tworzone podczas pracy w biurze? Jak zarządzać tymi relacjami, jak utrzymać poczucie tożsamości z firmą i zespołem?

Pracodawcy obawiają się w szczególności, że pracownicy wykonujący na co dzień swoje obowiązki z domu przestaną identyfikować się z firmą, a kwestia ludzi, z którymi pracują, stanie się dla nich drugorzędna. Wysoka rotacja pracowników generuje po stronie pracodawców wysokie koszty związane z procesami rekrutacji oraz wdrażaniem nowych osób. Dodatkowo może wpływać na obniżenie jakości procesu pracy i być negatywnie postrzegana przez kontrahentów i partnerów biznesowych. Brak stabilizacji kadrowej to ostatnia rzecz, jakiej potrzebują przedsiębiorcy w dobie pandemii.

Utrzymanie tożsamości pracowników z firmą przekłada się bezpośrednio na relacje pracowników z klientami, efektywność ich pracy oraz zwiększenie potencjału firmy na rynku. Kontrahenci coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na cenę oraz jakość oferty, ale także na wizerunek przedsiębiorstwa jako pracodawcy. Niezadowoleni pracownicy, którzy nie identyfikują się z miejscem pracy, mogą łatwo przyczynić się do negatywnego postrzegania firmy na zewnątrz. Natomiast pracownicy zaangażowani oraz związani z pracodawcą cechują się większą lojalnością wobec firmy, nawet w gorszych dla niej czasach.

Codzienne spotkania zespołowe o określonej godzinie, indywidualne rozmowy przełożonych z pracownikami, jasne określenie priorytetów oraz dostosowanie organizacji pracy zdalnej do potrzeb pracowników – to przykłady rozwiązań, jakie mogą wdrożyć pracodawcy, w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pracy zdalnej i wzmacniania poczucia tożsamości w zespole.

Zdalna wigilia? 

Problem ten nabiera szczególnego znaczenia w okresie przedświątecznym, w którym pracownicy, jeszcze rok temu, mogli spotkać się ze swoimi przełożonymi i współpracownikami przy jednym stole na firmowej wigilii oraz integrować się. Teraz w wielu przypadkach jest to niemożliwe. Praca w trybie home office, zachowywanie dystansu społecznego czy noszenie maseczek z pewnością nie sprzyjają świątecznej integracji pracowników. Dostosowanie się do obecnej sytuacji wymaga dużej pomysłowości zarówno ze strony pracodawców, jak i pracowników. W celu utrzymania relacji pomiędzy pracownikami oraz kontynuowania corocznych tradycji wielu firm, pracodawcy mogą zdecydować się na organizację alternatywnych wigilii dla pracowników w formie zdalnej. Świąteczne paczki mogą zostać dostarczone do pracowników drogą pocztową, a kolacja wigilijna może zostać zastąpiona wirtualnymi warsztatami pieczenia pierników lub zespołowymi grami online. Koronawirus wcale nie musi pokrzyżować firmowych tradycji.