HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

HR Sygnał: Najnowszy projekt ustawy o ochronie sygnalistów

03.08.2023

1 sierpnia 2023 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się najnowszy projekt dotyczący ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. sygnalistów). Wydaje się, że może to być ostateczny projekt, który trafi do Sejmu. Poniżej prezentujemy kluczowe zmiany z perspektywy podmiotów prywatnych oraz podsumowanie najważniejszych kwestii wynikających z ustawy:

Kluczowa zmiana: dodatkowy czas dla pracodawców

Część przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, dotycząca min. ustalania wewnętrznej procedury wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a nie jak zakładano dotychczas w dniu następującym po ogłoszeniu ustawy. Daje to pracodawcom dodatkowy czas na wdrożenie procedur. Pozostałe regulacje wejdą w życie po 2 miesiącach od ogłoszenia tekstu ustawy.

Podsumowanie najważniejszych kwestii:

  • Wszystkie podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób (oraz niektóre mniejsze podmioty działające np. w obszarze finansów czy AML) będą zobowiązane do posiadania kanału zgłoszeń wewnętrznych;
  • Podmioty średniej wielkości (zatrudniające od 50 do 249 osób) mogą zawrzeć umowę o współdzielenie zasobów dotyczącą przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz prowadzenia postępowania wyjaśniającego;
  • Procedura zgłoszeń wewnętrznych powinna zostać skonsultowana z zakładową organizacją związkową lub przedstawicielami osób świadczących pracę na rzecz danego podmiotu;
  • Obowiązek przedstawienia kandydatowi informacji o procedurze zgłoszeń wewnętrznych wraz z rozpoczęciem rekrutacji;
  • Zgłoszenia wewnętrzne mogą być dokonywane ustnie, pisemnie lub elektronicznie, a podmiot musi posiadać odpowiedni rejestr zgłoszeń;
  • Możliwe jest upoważnienie zewnętrznego podmiotu do obsługi przyjmowania zgłoszeń;
  • Przepisy karne obejmują takie czynności jak (i) uniemożliwienie lub istotne utrudnienie dokonania zgłoszenia, (ii) podjęcie działań odwetowych wobec sygnalisty, (iii) ujawnienie tożsamości sygnalisty czy (iv) nie ustanowienie procedery zgłoszeń wewnętrznych.

Niezależnie od ostatecznego terminu wejścia w życie tego projektu ustawy, warto już teraz rozpocząć prace nad wdrożeniem procedury zgłoszeń wewnętrznych.