HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

09.11.2023

Pytanie #97: Pracodawca przewidział w regulaminie funduszu, iż pracownik traci prawo do korzystania ze świadczeń na okres 3 lat w przypadku zawinionego złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia o swojej sytuacji socjalnej. Czy takie postanowienie jest dopuszczalne? 

Odpowiedź: Tak. Prawdziwość złożonych przez pracownika oświadczeń może być dodatkowym kryterium przyznawania środków z funduszu. Dodatkowo regulamin może przewidywać obowiązek zwrotu świadczeń przyznanych pracownikowi na podstawie nieprawdziwego oświadczenia.