HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

02.11.2023

Pytanie #96: Jakie świadczenia mogą, a które nie powinny być uwzględniane w systemie kafeteryjnym? 

Odpowiedź: Brak stanowiska organów oraz orzecznictwa sądów utrudnia dokonanie jednoznacznej oceny, które świadczenia mogą być włączone do systemu kafeteryjnego. Niemniej można zaobserwować pewnego rodzaju praktyki, które jak dotąd nie zostały zakwestionowane. Powszechne jest więc zaliczanie do kafeterii dofinansowania do kart multisport, biletów do kin, muzeów i teatru czy też wstęp do obiektów aktywności sportowej (baseny, sale wspinaczkowe, korty tenisowe itp.). Warto zauważyć, że w ramach kafeterii udostępniane są najczęściej świadczenia do siebie zbliżone, na przykład kulturalno-oświatowe czy sportowo-rekreacyjne. W ramach kafeterii co do zasady nie powinny być łączone różne rodzaje świadczeń, np. świadczenia kulturalno-oświatowe i zapomogi. Może bowiem zdarzyć się, że pracownik wykorzysta w danym roku kafeterię na świadczenia kulturalno-oświatowe, a następnie zaistnieje zdarzenie losowe dające podstawę do zapomogi. Wówczas przyczyną odmowy zapomogi nie byłyby kryteria socjalne, a wyczerpanie środków przyznanych dla pracownika w ramach kafeterii. Wyczerpanie środków może być podstawą odmowy zapomogi na zasadach ogólnych – tj. gdy w funduszu nie ma już w danym roku żadnych środków, a nie gdy nie ma środków przewidzianych dla danego pracownika w ramach kafeterii. Przeciw włączaniu zapomóg do kafeterii przemawia również argument kryteriów nabycia – w przypadku zapomóg należy bowiem zbadać wszystkie 3 kryteria socjalne, w tym kryterium życiowe, co przy kafeterii może być niemożliwe.