HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

26.10.2023

Pytanie #95: Czy wszyscy pracodawcy są zobowiązani do wpłacania równowartości odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy w ustawowych terminach, tj. 75% ich równowartości do 31 maja danego roku, a całości do 30 września danego roku?

Odpowiedź: Nie. Artykuł 6 ust. 2 ustawy wyłącza spod obowiązku przekazywania tych odpisów i zwiększeń w ustawowych terminach pracodawców wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, tj. tych, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Tworzenie funduszu jest bowiem u nich jedynie fakultatywne. Nie oznacza to jednak, że ta kategoria pracodawców ma pełną swobodę we wpłacaniu do funduszu równowartości odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy. Wpłaty powinny nastąpić najpóźniej w terminie umożliwiającym wypłatę z funduszu świadczeń wszystkim uprawnionym osobom.