HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

19.10.2023

Pytanie #94: Czy pracodawca może zmienić wysokość odpisu na fundusz? Jeśli tak, w jaki sposób? 

Odpowiedź: Tak. Pracodawca ma swobodę w ustalaniu wysokości odpisu na fundusz – w wysokości wyższej bądź niższej, niż wskazuje ustawa. Procedura ustalenia jego wysokości w sposób inny niż w ustawie będzie wyglądać odmiennie w zależności od tego, czy pracodawca jest objęty układem zbiorowym pracy czy nie. Jeśli jest nim objęty, układ zbiorowy pracy powinien zawierać postanowienie w tym przedmiocie. Jeśli pracodawca nie jest objęty układem, postanowienia w przedmiocie nietworzenia funduszu muszą być ujęte w regulaminie wynagradzania. Odstąpienie od tworzenia funduszu wymaga wyrażenia zgody przez zakładową organizację związkową. Jeśli u pracodawcy nie działa taka organizacja, jest on zobowiązany uzyskać zgodę pracownika wybranego przez załogę zakładu do reprezentowania jej interesów. Procedura wygląda więc analogicznie jak w przypadku rezygnacji z tworzenia funduszu.