HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

31.08.2023

Pytanie #87: Prezes spółki Bird chce zorganizować dla swoich pracowników trzydniowe szkolenie w Krakowie, połączone z wyjściami do teatru i na basen. Do której z form działalności socjalnej powinien je zakwalifikować, aby móc sfinansować je w całości ze środków funduszu? 

Odpowiedź: Zakwalifikowanie konkretnego świadczenia do jednej z form działalności socjalnej nie ma większego znaczenia, jeżeli regulamin funduszu zezwala na finansowanie wszystkich istotnych w danym przypadku form działalności socjalnej, a więc zarówno usług na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej oraz działalności sportowo-rekreacyjnej.