HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

17.08.2023

Pytanie #85: Jakie są warunki wypłacenia pracownikowi świadczenia urlopowego?

Odpowiedź: Przede wszystkim pracodawca musi postanowić, że wypłaca świadczenia urlopowe. Warunkiem wypłacenia pracownikowi świadczenia urlopowego jest skorzystanie przez niego w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Warto dodać, że przy obliczaniu tego okresu wlicza się wszystkie dni, w tym soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy, gdyż ustawodawca nie uczynił w przepisie wyłączenia w tym względzie. Warunek wykorzystania co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych w celu wypłaty świadczenia urlopowego nawiązuje do art. 162 zdanie 2 k.p., według którego co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Przepis ten nie został obwarowany sankcją, co oznacza, że pracownik może wnioskować do pracodawcy o udzielenie mu urlopu w okresach krótszych niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wówczas jednak nie spełni on warunku wypłacenia świadczenia urlopowego.