HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

02.08.2023

Pytanie #83: Jaki charakter mają działania komisji? Czy jej decyzje mogą być wiążące dla pracodawcy?

Odpowiedź: Rodzaj uprawnień komisji zależy od treści regulaminu funduszu. Mogą być one zarówno wiążące dla pracodawcy, jak również mieć charakter wyłącznie doradczy. Jeżeli mają charakter doradczy, to wówczas ostateczną decyzję podejmuje pracodawca. Zgodnie z art. 10 ustawy o zfśs środkami funduszu administruje pracodawca. Niezależnie od charakteru komisji to pracodawca ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe dysponowanie środkami funduszu. Odpowiedzialność wykroczeniowa z art. 12a ustawy o zfśs również co do zasady ciąży na pracodawcy.

Wobec tego tworząc komisję socjalną i przyznając jej kompetencje decyzyjne pracodawca powinien rozważyć, czy nie naraża się w związku z tym na negatywne konsekwencje, w tym również na odpowiedzialność wykroczeniową.