HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

04.05.2023

Pytanie #71: Czy rozdzielając świadczenia z funduszu, pracodawca może brać pod uwagę tylko jedno z kryteriów socjalnych?

Odpowiedź: Tak, choć w doktrynie prawa i orzecznictwie nie ma co do tego zgodności. Wydaje się jednak, że o tym, czy pracodawca powinien zastosować jedno, dwa czy wszystkie trzy kryteria socjalne, decyduje rodzaj konkretnego świadczenia. Może być bowiem tak, że zastosowanie znajdzie tylko jedno ze wskazanych kryteriów. Potwierdził to SN w wyroku z 18 lutego 2016 r. (II UK 37/15). Przykładem może być pomoc okolicznościowa w postaci paczek świątecznych dla dzieci, gdzie wyłącznym kryterium może być sytuacja rodzinna. Jednak już w przypadku usług na rzecz opieki nad dziećmi w żłobkach czy przedszkolach zastosowanie będzie miała zarówno sytuacja rodzinna, jak i majątkowa czy nawet życiowa.