HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

26.01.2023

Pytanie #57: W spółce Magic doszło do naruszenia określonej w regulaminie procedury wypłacania środków z funduszu. Czy działające w tej spółce związki zawodowe mogą w tej sytuacji wystąpić do sądu pracy z roszczeniem o zwrot funduszowi środków wydatkowanych niezgodnie z regulaminem?

Odpowiedź: Nie. Komentowany art. 8 ust. 3 ustawy przyznaje związkom zawodowym prawo do wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o zwrot funduszowi środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy. Mogą one również wystąpić z roszczeniem o przekazanie należnych środków na fundusz, jeżeli pracodawca nie przekazał ich w ogóle lub gdy przekazane środki są mniejsze niż wynikające z obowiązujących przepisów. Z powyższego wynika zatem, iż związkom nie przysługuje roszczenie w sytuacji, gdy dojdzie do naruszenia regulaminu, a jedynie wtedy, gdy środki były wydatkowane niezgodnie z przepisami komentowanej ustawy (por. wyrok SN z 8 maja 2012 r., sygn. akt I PK 183/11).