HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

19.01.2023

Pytanie #56: Regulamin funduszu wprowadzony w spółce Kamex nie określa kryteriów przyznawania świadczeń w postaci zapomóg losowych. Czy w przypadku, gdy pracodawca przyzna pracownikowi taką zapomogę na podstawie analizy jego trudnej sytuacji życiowej (pożar mieszkania), będzie miała ona charakter socjalny? 

Odpowiedź: Wydaje się, że tak, bowiem w przypadku gdy regulamin nie określa kryteriów przyznawania danego świadczenia, należy poszukać ich w naturze tego świadczenia. Skoro zaś ogólnie przyjętą przesłanką do przyznania pracownikowi zapomogi losowej jest trudna sytuacja życiowa, w jakiej się znalazł, to nie powinno się dyskwalifikować socjalnego charakteru takiego świadczenia.