HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

21.04.2022

Pytanie #18: Czy pracodawca popełnia wykroczenie, jeżeli zgodnie z regulaminem zfśs wyklucza z ubiegania się o świadczenia pracownika, który skłamał co do zarobków w oświadczeniu o sytuacji socjalnej?

Odpowiedź: Nie, taki pracodawca nie popełnia wykroczenia. Co prawda ustawa nie reguluje kwestii kłamstwa w oświadczeniu o sytuacji socjalnej, ale nie budzi wątpliwości, iż regulamin może wprowadzać sankcje za tego typu zachowania. Najczęściej sankcją jest obowiązek zwrotu świadczenia lub odmowa jego wypłacania oraz pozbawienia pracownika prawa do korzystania z funduszu na okres od 1 roku do 3 lat. Takie normy sankcyjne powinny absolutnie znaleźć się w regulaminie – w przeciwnym wypadku pracownicy mogą powtarzać próby oszustwa i jeżeli pracodawca tego nie wychwyci dojdzie do przyznania świadczenia danemu pracownikowi nie według jego rzeczywistej a zafałszowanej  sytuacji socjalnej, To spowoduje zwiększenie kwoty świadczenia a tym samym uszczuplenie funduszu ze szkodą dla pozostałych pracowników.