HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

18.05.2022

Pytanie #22: Czy ustawa przewiduje jakąkolwiek procedurę przyznawania świadczeń z funduszu? 

Odpowiedź: Nie. Ustawodawca pozostawił pracodawcy swobodę w zakresie ustalenia procedury przyznawania świadczeń z funduszu. Jedynym wymogiem ustawowym jest adekwatność świadczeń do sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracowników. Pracodawca powinien zatem wprowadzić taką procedurę, która w jego zakładzie najlepiej się sprawdzi w przyznawaniu świadczeń adekwatnych do sytuacji socjalnej. W przypadku małych pracodawców, kiedy pracodawca zna pracowników, procedura taka może charakteryzować się znacznym uproszczeniem.