HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

14.03.2024

Pytanie #115: Na czym polega działalność socjalna pracodawców? 

Odpowiedź: Działalność socjalna pracodawców dzieli się na dwa podstawowe rodzaje działalności:

1) świadczenie usług na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego;

2) udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Tak więc działalność pracodawcy, którą potocznie określić można jako socjalną, ale która nie mieści się w powyższych ramach, nie będzie działalnością socjalną w rozumieniu ustawy. Dotyczy to np. zapewnienia pracownikom transportu do miejsca pracy czy pakietu opieki zdrowotnej. Jeżeli jednak świadczenia te będą miały formę pomocy materialnej – będą mogły być finansowane ze środków funduszu. W wyroku z 18 lutego 2016 r. Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, że: „Prawo nie definiuje pojęcia «cel socjalny», toteż wydaje się właściwe ustalenie jego treści przy uwzględnieniu pojęcia «działalności socjalnej», o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, dostrzegając, że już samo świadczenie przez pracodawców, z ustanowionego przez nich funduszu, usług na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi, udzielanie pomocy materialnej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe, pochłania pojęcie działań socjalnych, społecznych, zbiorowych, ogólnodostępnych dla uprawnionych, ulgowych, a czasem darmowych” (sygn. akt II UK 37/15).