HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

24.01.2024

Pytanie #108: Czy ze środków funduszu można w całości sfinansować zakup lub budowę nowego obiektu, który przeznaczony zostanie na działalność socjalną?

Odpowiedź: Nie. Ustawa nie przewiduje, by środki funduszu mogły być przeznaczane na zakup lub budowę obiektów socjalnych. Artykuł 1 ust. 1 dopuszcza jedynie dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych. Za dopuszczalne należy uznać jednak nabycie ze środków obrotowych obiektu socjalnego wymagającego doinwestowania, a następnie przeprowadzenie remontów i modernizacji z wykorzystaniem środków ZFSS.