HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

14.12.2023

Pytanie #102: Armar sp. z o.o. została przejęta w trybie art. 231 k.p. przez Amici sp. z o.o. W obu spółkach został utworzony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Co się stanie ze środkami funduszu spółki Armar? Co w sytuacji, gdyby spółka przejmująca nie utworzyła funduszu, pomimo takiego obowiązku?

Odpowiedź: W przypadku gdy zarówno u pracodawcy przejmującego, jak i przekazującego działa fundusz, to środki pieniężne, należności i zobowiązania funduszu pracodawcy przekazującego (tu: Armar) przejmie fundusz pracodawcy przejmującego (tu: Amici). W sytuacji natomiast, gdyby pracodawca przejmujący pomimo takiego obowiązku nie utworzył funduszu, to wówczas środki pieniężne, należności i zobowiązania funduszu pracodawcy przekazującego powinny zostać przejęte przez pracodawcę przejmującego. Nadwyżka przejętych środków nad zobowiązaniami powinna być gromadzona na odrębnym rachunku bankowym lub wydzielonym subkoncie i podlegać wydatkowaniu na zasadach określonych ustawą dla dokonywania wydatków z funduszu.