HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Czy unikanie odbioru przesyłki listowej ochroni przed zwolnieniem z pracy?

08.11.2023

Gdy pracownik odmawia odbioru przesyłki bądź też pomimo pozostawienia informacji, że przesyłka oczekuje na odbiór, nie pobiera jej z placówki pocztowej, nie oznacza to, że nie doszło do rozwiązania umowy. W takiej sytuacji przyjmuje się, że oświadczenie doszło do niego już przy pierwszej próbie doręczenia; ewentualnie – jeżeli istniały obiektywne przyczyny uniemożliwiające odebranie przesyłki (np. pracownik przebywał w szpitalu) – to za dzień doręczenia należy uznać pierwszy dzień po ustaniu tej przyczyny. – r. pr. Paweł Sych komentuje dla Rzeczpospolitej.

Artykuł tutaj.