III miejsce
w kategorii najlepsze strony internetowe kancelarii

Wyróżnienie
za stronę www poświęconą doradztwu prawnemu podczas epidemii

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

Zmiany w postępowaniu o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy

23.09.2020

Trwają prace parlamentarne dot. ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy prawdopodobnie wejdą w życie jeszcze w 2020 r.

Nowe przepisy przewidują istotne zmiany m.in. w postępowaniach w sprawach wydawania wiz krajowych w celu wykonywania pracy. Najważniejsze z tych zmian obejmują:

1.Zaostrzenie wymogów dot. podróżnego ubezpieczenia medycznego:

a) takie ubezpieczenie będzie mogło być wystawione tylko przez firmę ubezpieczeniową
posiadającą siedzibę lub oddział w Polsce, UE, EOG lub Szwajcarii, a przez firmę spoza tego obszaru tylko wyjątkowo i po spełnieniu dodatkowych warunków, których spełnienie pracownik ubiegający się o wizę będzie musiał udokumentować;

b) osoba ubiegająca się o wizę krajową w celu wykonywania pracy będzie musiała przedstawić ubezpieczenie ważne przez cały okres planowanego pobytu w Polsce, nawet jeśli po rozpoczęciu pracy w Polsce zostanie ubezpieczona w NFZ.

2. Zmiany dot. terytorialnej właściwości konsulów – o polską wizę w celu wykonywania pracy łatwiej będzie ubiegać się cudzoziemcom przebywającym w danej chwili poza krajem swojego miejsca stałego zamieszkania.

Więcej informacji na temat wprowadzanych zmian można przeczytać tutaj.