HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

Praca zdalna – pytania i odpowiedzi

08.02.2021

Pytanie #3: Czy można w regulacji wewnętrznej zrobić zapis, że ponoszone przez pracownika koszty typu prąd oraz inne, generowane podczas pracy zdalnej, są dla niego rekompensowane poprzez brak kosztów dojazdu do firmy i oszczędność czasu na dojazdy?

Odpowiedź: Pytanie to w istocie sprowadza się do kwestii skuteczności prawnej takiego zapisu. Jeżeli praca zdalna jest telepracą, to pracodawca ma obowiązek pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu, chyba że pracodawca i telepracownik postanowią inaczej w odrębnej umowie. Jeżeli nie jest telepracą, to przepis stanowi jedynie, że obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca. O ile zatem przy telepracy można uznać, że koszt prądu obciąża pracodawcę to przy pracy zdalnej brak takiej wyraźnej podstawy, choć trudno znaleźć uzasadnienie dla takiego zróżnicowania. Skoro jednak kodeks pracy pozwala na odmienną umowę dot. telepracy to należy uznać, że dopuszczalne jest to także przy pracy zdalnej. Sama regulacja wewnętrzna będzie jednak niewystarczająca, gdyż konieczne będzie zawarcie umowy.