HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

Praca zdalna – pytania i odpowiedzi

22.07.2021

Pytanie #10: Ryczałt – dobrze brzmi… Niestety, cały Zachód przygotowuje się do pobrania podatku za pracę zdalną, ponieważ pracownik dużo zyskuje nie przyjeżdżając do siedziby firmy.

Odpowiedź: Aktualnie w Polsce nie ma pomysłów, aby „opodatkować” pracę zdalną. Kwestia, która budziła wątpliwości dotyczyła opodatkowania ekwiwalentu za wykorzystywanie własnych narzędzi, sprzętu, prądu czy Internetu. W tej kwestii wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, wskazując w interpretacji indywidualnej, że taka forma ekwiwalentu stanowi wprawdzie przychód pracownika, jednak nie podlega opodatkowaniu. Wskazujemy jednak, że istotne jest, aby kwota ekwiwalentu odpowiadała mniej więcej faktycznie poniesionym przez pracownika kosztom. W sytuacji, gdy kwota wypłacana pracownikowi byłaby znacząco wygórowana, takie zwolnienie może być kwestionowane. Mogłoby to bowiem prowadzić do nieuzasadnionego zwolnienia części wynagrodzenia z podstawy opodatkowania, a tym samym obejścia obowiązku uiszczenia należnego podatku. Zwracamy również uwagę, że w projekcie przepisów wprost wskazano, że ryczałt i ekwiwalent, które pokrywają bezpośrednie koszty poniesione przez pracownika w wyniku pracy zdalnej, nie będą stanowić przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym, jeżeli przepis wejdzie w życie, kwestia ta zostanie ostatecznie wyjaśniona.