HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie? – Zasady wwozu zwierząt z Ukrainy

03.03.2022

Osoby uciekające z Ukrainy przed wojną często starają się zabrać do Polski także czworonożnych członków rodziny. My również otrzymujemy pytania dotyczące wwozu zwierząt w ramach prowadzonej bezpłatnej pomocy prawnej dla potrzebujących osób z Ukrainy.

Polskie władze uprościły zasady wwozu zwierząt z Ukrainy ze względu na wojnę. Odpowiednie wytyczne wydał Główny Lekarz Weterynarii.

W przypadku psów, kotów i fretek, zwierzęta powinny być znakowane mikrochipem, zaszczepione przeciwko wściekliźnie i ich szczepienie powinno być  nadal ważne. Właściciele muszą okazać dokument pozwalający zweryfikować szczepienie (powiązanie szczepienia z oznakowaniem zwierzęcia).

W przypadku niespełnienia powyższych kryteriów, wwóz zwierzęcia do Polski dalej jest możliwy. Właściciele zwierząt powinni wówczas wypełnić odpowiednie oświadczenie podając w nim miejsce pobytu.

Powiatowy lekarz weterynarii po dotarciu zwierzęcia do miejsca docelowego obejmuje je izolacją. Następnie lekarz nadzoruje wykonanie wszelkich czynności, które byłoby wymagane przy wjeździe do Polski w normalnym trybie.

W sytuacji gdy cudzoziemiec nie jest w stanie podać miejsca pobytu zwierzęcia, urzędowy lekarz weterynarii dokonuje wymaganych zabiegów w miejscu pobytu tymczasowego. Koszt procedury jest pokrywany z budżetu Państwa.

Zwierzęta inne niż psy, koty i fretki (np. ptaki) wpuszczane są do Polski bez pozwolenia Głównego Lekarza Weterynarii na wwóz. Nie jest jednocześnie wymagane spełnienie wymogów opisanych powyżej.