HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

23.12.2021

Pytanie #2: Czy pracodawca może utworzyć więcej niż jeden fundusz?

Odpowiedź: Nie. U danego pracodawcy może istnieć tylko jeden fundusz – to zasada jednego funduszu. Zatem niezależnie od tego, czy jest w centrali firmy, czy też w jednym z jej oddziałów, świadczenia będą mu przysługiwać na takich samych zasadach jak innym pracownikom, a więc na podstawie kryteriów socjalnych. Jednakże, jeżeli dany podmiot ma strukturę wielozakładową, w której każdy zakład czy oddział jest odrębnym pracodawcą, może być utworzone tyle funduszy, ile jest zakładów (oddziałów).