HR Signal: The EU Whistleblowing Directive

Read more

Zdrowe miejsce pracy: Kontrola trzeźwości – przegląd proponowanych zmian

04.10.2022

13 września br. odbyło się posiedzenie podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy. Dyskusja rozpoczęła się od wymiany postulatów stron społecznych w zakresie projektowanej kontroli trzeźwości i jej odpowiednich rozwiązań. Poniżej przedstawimy Państwu najważniejsze z nich – zapraszamy do lektury!

Aktualizacja: Kontrola trzeźwości – propozycje zmian

1. Ilości wykrytego alkoholu w organizmie

  • Usunięcie z projektowanych przepisów przypadków, które będą traktowane na równi ze stwierdzeniem braku alkoholu we krwi tj. zawartość alkoholu nie osiąga lub nie prowadzi do
    osiągnięcia wartości właściwych dla stanu po użyciu alkoholu.
  • Doprecyzowanie przepisów poprzez wskazanie, że zawartość alkoholu w organizmie powinna wynosić równo 0,0.

2. Wyodrębnienie określonych grup pracowników

  • Pracodawca powinien na poziomie wewnątrzzakładowym mieć możliwość uregulowania tego, od jakiej grupy pracowników będzie wymagane, aby zawartość alkoholu w organizmie wynosiła 0,0.
  • Powodem różnicowania może być zajmowane stanowisko, pełnione funkcje, czy wykonywane czynności.
  • Część stron społecznych postulowała za ustaleniem określonych grup zawodów w powyższym zakresie na poziomie ustawowym. Regulacja w tym zakresie powinna być kompleksowa i wyczerpująca.

3. Ustalenie zawartości narkotyków w organizmie

  • W ocenie stron społecznych zachodzi konieczność uregulowania, jaka zawartość narkotyków będzie uprawniała pracodawcę do niedopuszczenia pracownika do pracy.