III miejsce
w kategorii najlepsze strony internetowe kancelarii

Wyróżnienie
za stronę www poświęconą doradztwu prawnemu podczas epidemii

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

Webinar: Obowiązki pracodawcy w kontekście pracy „normalnej” i zdalnej

17.04.2020

PCS Paruch Chruściel Schiffter oraz  Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych  zaprasza do udziału w webinarze Obowiązki pracodawcy w kontekście pracy „normalnej” i zdalnej.

Termin: 5 maja 2020 r., godz. 11:00 – 12:30

Praca zdalna nie została uregulowana w ogólnych przepisach prawa pracy. Pojęcie to pojawiło się jedynie w specjalnych przepisach wprowadzonych na czas epidemii koronawirusa – nie zostało jednak w żaden sposób wyjaśnione lub doprecyzowane. Obserwując najnowsze trendy w obszarze HR, jesteśmy przekonani, że rynek pracy dynamicznie wkracza w erę zdalnego świadczenia pracy. Dlatego też pracodawcy powinni zwrócić uwagę na ciążące na nich obowiązki związane z wykonywaniem pracy zdalnej oraz podjąć odpowiednie kroki zmierzające do minimalizacji związanego z tym ryzyka.

Na webinarium porozmawiamy z Państwem min. o:

  • obowiązkach z zakresu BHP ciążących na pracodawcy w związku z poleceniem pracownikowi wykonywania pracy zdalnej;
  • potrzebie uregulowania zasad świadczenia pracy zdalnej w przepisach wewnątrzzakładowych;
  • sprzęcie, który należy zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną;
  • dbaniu o bezpieczeństwo danych oraz informacji przy pracy zdalnej;
  • miejscu świadczenia pracy zdalnej oraz rozliczaniu czasu pracy.

Link do rejestracji dostępny jest tutaj.