HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Webinar: Dyrektywa o jawności wynagrodzeń – czas zacząć przygotowania!

04.04.2024

Zapraszamy do udziału w webinarze: Dyrektywa o jawności wynagrodzeń – czas zacząć przygotowania!

Już 7 czerwca 2026 r. upływa termin na wdrożenie do polskiego prawa nowych obowiązków, które na pracodawców nakłada dyrektywa o jawności wynagrodzeń.

Oznacza to, że Polska ma tylko nieco ponad 2 lata na dostosowanie swoich przepisów. Pracodawcy, działając zgodnie z zasadami compliance, powinni rozpocząć przygotowania już teraz. W innym przypadku nowe przepisy mogą zaskoczyć i wygenerować po stronie pracodawców nie tylko ryzyka prawne, ale również wizerunkowe. To jak mało czasu zostało pracodawcom na wdrożenie właściwych rozwiązań wyraźnie widać na przygotowanym przez nas planie działania.

 • Od czerwca 2024 r. do grudnia 2024 r. – m. in. dokonanie kompleksowej analizy struktury organizacyjnej oraz struktury wynagrodzeń, przeprowadzenie oceny ryzyka oraz opracowanie zoptymalizowanej struktury organizacyjnej i wynagrodzeniowej;
 • Od stycznia 2025 r. do czerwca 2025 r. – m. in. wdrożenie struktury organizacyjnej zgodnej z wymogami dyrektywy, rewizja i zmiany w zakresach obowiązków na poszczególnych stanowiskach oraz wprowadzenie uporządkowanej siatki nazw stanowisk;
 • Od lipca 2025 r. do grudnia 2025 r. – m. in. dostosowanie struktury wynagrodzeń, wprowadzenie rozwiązań systemowych zapewniających realizację celów dyrektywy, weryfikacja skuteczności wprowadzonych rozwiązań;
 • Od styczna 2026 r. – początek okresu, za który pracodawcy będą zobowiązani złożyć pierwszy raport.

Podczas webinaru porozmawiamy m. in. o tym:

 • Dlaczego to ostatni moment, żeby właściwie przygotować się na nowe obowiązki?
 • Jakie działania podjąć, żeby sprostać wymogom dyrektywy?
 • Jakie ryzyka niesie ze sobą brak odpowiedniego przygotowania do procesu raportowania?
 • Jak prawidło ukształtować system wynagrodzeń w kontekście obowiązku publikowania informacji na temat luki płacowej?
 • W jaki sposób wartościować poszczególne stanowiska w firmie?
 • Jakie działania należy podjąć w przypadku wykrycia nierówności w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn?
 • Jakie nowe uprawnieninia zostały przewidziane dla związków zawodowych?
 • Jak informować kandydatów do pracy o poziomie wynagrodzenia na danym stanowisku?

Termin: 15 kwietnia br., godz. 11:00-11:45, online.

Udział jest bezpłatny.