III miejsce
w kategorii najlepsze strony internetowe kancelarii

Wyróżnienie
za stronę www poświęconą doradztwu prawnemu podczas epidemii

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy dotyczącej koronawirusa

16.03.2020

Projekt nowelizacji ustawy dotyczącej koronawirusa zakłada:

  • Podniesienie wieku dziecka, na które można wziąć dodatkowy zasiłek opiekuńczy z 8 lat na 15 lat.
  • Podzielenie kosztów wynagrodzeń wypłacanych w trakcie zawieszenia działalności pomiędzy pracodawcę a Skarb Państwa w skali 50/50.
  • Wydłużenie wymiaru dodatkowego zasiłku z 14 dni do 21 dni.
  • Doprecyzowania definicji oraz zasad polecania pracy zdalnej.
  • Koszty poleceń wydawanych pracodawcom przez wojewodę pokrywane przez Skarb Państwa.