HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Jakie uprawnienia rodzicielskie przysługują pracownikom

07.07.2023

Kodeks pracy zawiera obszerną i kompleksową regulację dotyczącą uprawnień pracowników rodziców i wynikających z nich obowiązków pracodawcy. Zapewnia on nie tylko określone urlopy i zwolnienia od pracy na czas opieki nad nowo narodzonym dzieckiem, lecz także gwarantuje ochronę przed zwolnieniem w czasie ciąży i w okresie korzystania przez rodziców ze swoich uprawnień. – adw. Karolina Schiffter, r. pr. Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz, apl. radc. Patryk Kozieł, apl. radc. Kinga Ciosk, apl. radc. Kinga Rozbicka oraz apl. adw. Anna Kencel omówili zarówno nowe, jak i dotychczasowe regulacje w artykule dla Dziennika Gazety Prawnej.

Artykuł: tutaj.