HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie? – Specustawa – małżonkowie obywateli Ukrainy również objęci ochroną

09.03.2022

W ramach prowadzonej bezpłatnej pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy dostajemy wiele zapytań o status ich małżonków, którzy wyjechali z Ukrainy w związku z wojną, ale sami nie posiadają ukraińskiego obywatelstwa. We wcześniejszym kształcie projektu tacy małżonkowie nie byli objęci specustawą.

Na szczęście sytuacja uległa zmianie. Specustawa ma objąć także małżonków obywateli Ukrainy, którzy posiadają inne obywatelstwo niż ukraińskie. Spod ochrony specustawy nie będą wyłączeni małżonkowie, którzy posiadają obywatelstwo rosyjskie czy białoruskie.

Dzięki zmianie, małżonkowie obywateli Ukrainy będą mogli zostać objęci całym szeregiem rozwiązań specustawy, m.in.:

  • Prawem pobytu w Polsce do 24 sierpnia 2023 roku;
  • Wykonywaniem pracy na podstawie zgłoszenia przez pracodawcę do urzędu pracy (w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy);
  • Prowadzeniem działalności gospodarczej w dowolnej formie (w tym na podstawie wpisu do CEIDG, bez zakładania spółki);
  • Przedłużeniem swego pobytu na dalszy okres, poprzez uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy na 3 lata, na bardzo uproszczonych zasadach;
  • Uprawnieniami do świadczeń socjalnych.

Wymogiem skorzystania z ww. rozwiązań specustawy jest (tak samo jak dla obywateli Ukrainy) wjazd do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy. Nie ma wymogu, by małżonek przyjechał do Polski razem z obywatelem Ukrainy.

Nie będzie zatem przeszkód, by do Polski mogła przyjechać i zostać objęta specustawą np. obywatelka Gruzji, jeśli jej mąż nie może opuścić Ukrainy w związku z wcześniejszym zakazem wyjazdów wprowadzonym przez władze Ukrainy.