HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

06.07.2023

Pytanie #79: Czy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, w której praca świadczona jest zarówno przez jej członków, jak i osoby niemające członkostwa, powinny być utworzone dwa fundusze? 

Odpowiedź: Nie. Jeśli w danej spółdzielni praca jest świadczona zarówno poprzez jej członków, jak i przez osoby niemające członkostwa, to utworzony może zostać tylko jeden fundusz. Przeciwna praktyka byłaby sprzeczna z zasadą jednego funduszu wyrażoną w art. 5 ust. 8a ustawy (zob. komentarz do art. 5).