HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Dłuższa nauka się nie opłaca, przynajmniej jeżeli chodzi o wymiar urlopu

26.01.2024

Ustawodawca różnicuje sytuację studentów w zależności od rodzaju studiów – studenci studiów jednolitych magisterskich pozostają bowiem w gorszej sytuacji niż studenci studiów dwustopniowych. Ci pierwsi nabywają „ośmioletni okres pracy” po pięciu latach studiów, a ci drudzy jedynie po trzech latach. Ale nie jest to jedyny problem związany z tymi przepisami – niezrozumiały jest też brak wliczania do okresu pracy okresów zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych jak świadczenie usług czy zlecenie. Dochodzi potem do kuriozalnych sytuacji, gdy dana osoba jest na rynku pracy kilka bądź kilkanaście lat, a po zmianie formy zatrudnienia na umowę o pracę nadal musi czekać co najmniej dwa lata na uzyskanie wyższego urlopu wypoczynkowego. – adw. Bartosz Wszeborowski komentuje dla prawo.pl.

Artykuł tutaj.