HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Cykl: Webinary HR SYGNAŁ

14.05.2021

Zapraszamy do udziału w cyklu webinarów HR SYGNAŁ dla wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych wdrożeniem albo aktualizacją procedur whistleblowing i szeroko pojętego HR compliance.

1. Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające: gdzie czekają pułapki i jak je omijać?

 •  Jak powinno wyglądać prawidłowo przeprowadzone postępowanie wyjaśniające?
 • Ile powinno ono trwać?
 • Kto powinien znaleźć się w komisji?
 • Jakie naruszenia mogą być przedmiotem postępowania?
 • Co robić, a czego unikać?
 • Jak ma się to wszystko do ochrony sygnalistów?

Termin: 31 maja br., godz. 11:00 – 12:00, online.

2. Niezamierzone ujawnienie danych sygnalisty, czyli whistleblowing a RODO

 • Jak zagwarantować anonimowość sygnalistów?
 • Co zrobić, gdy tożsamość sygnalisty zostanie ujawniona?
 • Jakie obowiązki w tym zakresie przewiduje RODO?
 • Czy będziemy mieli do czynienia z wyciekiem danych osobowych?
 • Czy trzeba zawiadomić urząd (a jeśli tak – to jaki)?
 • Czy ujawnienie danych osobowych sygnalisty może stanowić podstawę jego roszczeń z tytułu mobbingu lub nierównego traktowania?
 • Kto poniesie odpowiedzialność za ewentualny wyciek danych z systemu (infrastruktury) obsługującego zgłoszenia?
 • Co w przypadku jego awarii?

Termin: 16 czerwca br., godz. 11:00 – 12:00, online.

3. Ochrona sygnalistów w relacjach ze związkami zawodowymi

 • Czy kształt procedur trzeba będzie uzgadniać ze stroną związkową?
 • Czy będą konieczna zmiany w regulaminie pracy?
 • Czego może dotyczyć oś sporu?
 • O jakie postanowienie należy zabiegać, a do jakich nie można dopuścić?
 • Na czym będzie zależało związkowcom?
 • W jakiej formie należy otrzymać zgodę od związków na wprowadzenie proponowanych zmian?

Termin: 8 lipca br., godz. 11:00 – 12:00, online.

Zgłoszenia: perspektywyhr@pcslegal.pl.
W zgłoszeniu prosimy o podanie informacji, w których spotkaniach będą Państwo chcieli uczestniczyć.
Udział jest bezpłatny.

Program do pobrania: tutaj