HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Cykl webinarów: O związkach ze związkami

18.12.2023

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji cyklu O związkach ze związkami, poświęconym zarządzaniu relacjami ze związkami zawodowymi.

1. Weryfikacja liczebności organizacji związkowej

Podczas webinaru porozmawiamy w szczególności o:

 • efektywnej kontroli liczebności organizacji związkowej przed sądem;
 • korzyściach biznesowych płynących z postępowania o ustalanie liczebności organizacji związkowej;
 • weryfikacja zakresu uprawnień przysługujących organizacji związkowej (zwolnienia od pracy; ochrona zatrudnienia);
 • prowadzeniu relacji ze związkami zawodowymi w duchu zasad compliance;
 • ustalaniu reprezentatywności organizacji związkowych w praktyce.

Termin: 17 stycznia 2024, godz. 11:00-11:45, online.

 

2. Zakres działalności związku zawodowego – kiedy organizacja związkowa może zabierać głos w indywidualnych sprawach pracowniczych?

Podczas webinaru porozmawiamy w szczególności o:

 • efektywnym przeprowadzaniu procedury konsultowania wypowiedzeń oraz oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę;
 • indywidualnych spotkaniach z pracownikami oraz planach naprawczych w otoczeniu związków zawodowych;
 • uczestnictwie organizacji związkowej w komisji antymobbingowej;
 • przyznawaniu indywidualnych świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w przypadku funkcjonowania organizacji związkowej.

Termin: 20 lutego br., godz. 11:00-11:45, online.

 

3. Poufność oraz ochrona informacji w relacjach z organizacjami związkowymi

Podczas webinaru przedstawimy następujące zagadnienia:

 • skuteczne sposoby dbania o poufność w kontaktach ze związkami zawodowymi;
 • współpraca z organizacjami obejmującymi swoją działalnością kilku pracodawców;
 • jak reagować na przypadki naruszeń dot. ochrony danych osobowych/tajemnicy przedsiębiorstwa.

Termin: 20 marca br., godz. 11:00-11:45, online.

 

4. Jak skutecznie przeprowadzić zmiany i usprawnić biznes? Rola związków zawodowych.

Podczas webinaru porozmawiamy m.in. o następujących kwestiach:

 • uprawnienia związku zawodowego przy przejściu zakładu pracy lub jego części;
 • zmiana warunków zatrudnienia po przejściu zakładu pracy a rola związku zawodowego;
 • premie: kryteria i wskaźniki – co i w jakim zakresie uzgadniać ze związkiem;
 • rezygnacja ze stosowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub obniżenie odpisu;
 • oszczędności w zarządzaniu czasem pracy: dłuższe okresy rozliczeniowe, zmiany w grafikach czasu pracy, ruchomy czas pracy, równoważny system czasu pracy, skrócenie odpoczynków dobowych i tygodniowych;
 • zwolnienia indywidualne lub grupowe;
 • wypowiedzenia zmieniające – kiedy i co konsultować ze związkami zawodowymi.

Termin: 17 kwietnia br., godz. 11:00-11:45, online.

 

5. Spory zbiorowe w praktyce.

W trakcie webinaru porozmawiamy o sporach zbiorowych z perspektywy praktycznych doświadczeń i najczęstszych problemów, z jakimi mierzą się pracodawcy. Porozmawiamy o tym, kiedy działania związków zawodowych są zgodne z prawem, a kiedy dochodzi do nadużycia prawa i co może zrobić pracodawca.

Poruszymy m.in. następujące kwestie:

 • przedstawianie przez związkowców żądań nadmiarowych oraz niemogących stanowić przedmiotu sporu;
 • przeprowadzanie strajku ostrzegawczego bez referendum;
 • akcja protestacyjna a zgromadzenie publiczne;
 • akcje protestacyjne w Internecie;
 • niekończące się referenda strajkowe.

Termin: 15 maja br., godz. 11:00-11:45, online.

Rejestracja: tutaj.

 

Udział jest bezpłatny.