HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Cykl: Pracodawca i Pracownik w sądzie

10.01.2022

Zapraszamy do udziału w webinarach z cyklu Pracodawca i Pracownik w sądzie. W czasie cyklicznych spotkań będziemy dzielić się naszymi doświadczeniami co do praktycznego i skutecznego prowadzenia sporów pracowniczych.

Obecnie prowadzimy ponad 250 spraw sądowych, w których reprezentujemy pracodawców.

1.Temat pierwszego spotkania: Spory ze związkami zawodowymi.

 • Sądowa weryfikacja liczebności związku, dlaczego warto?
 • Co jest, a co nie jest sporem zbiorowym?
 • Jak bronić się przed nielegalnymi działaniami związków?
 • Sprawa zwolnionego działacza związkowego – na co zwrócić uwagę?
 • Zwolnienie pracownika-chronionego związkowca bez zgody związku – wykroczenie czy nie?

Termin: 19 stycznia br., godz. 11:00-11:45, online.

Prelegenci: r. pr. Sławomir Paruch, r. pr. Robert Stępień, r. pr. Marcin Szlasa-Rokicki.

 

2. Polubowne rozwiązywanie sporów.

 • ADR w prawie pracy – jak można rozwiązać spór pracowniczy?
 • Mediacje, negocjacje, ugoda – na co zwrócić uwagę?
 • Jak skutecznie mediować z pracownikiem?
 • Czy zawsze warto zawrzeć ugodę?
 • Rozmawiajmy w pracy, a nie w sądzie – mediacje jako element CSR.

Termin: 16 lutego br., godz. 11:00-11:45, online.

Prelegenci: r. pr. Karolina Kanclerz, r. pr. Marcin Szlasa-Rokicki.

 

3. Poufność w sądzie.

 • Jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa w sądzie?
 • Jawność rozprawy a niewygodni goście na sali;
 • Ochrona danych osobowych w sprawie sądowej;
 • Czy można zanonimizować dowody?
 • Tajemnica zawodowa a zeznania świadka;
 • Ochrona sygnalistów i innych pracowników w sprawach wrażliwych.

Termin: 23 marca br., godz. 11:00-11:45, online.

Prelegenci: r. pr. Marcin Szlasa-Rokicki, r. pr. Sławomir Paruch, r. pr. Paweł Sych.

 

4. Jak wygrywać sprawy pracownicze?

 • Co zrobić by wygrywać sprawy przed sądem pracy?
 • Jak przygotować się do procesu?
 • Jak wygrywać sprawy dotyczące:
  • Rozwiązania umowy o pracę (za i bez wypowiedzenia);
  • Nadgodzin;
  • Mobbingu i dyskryminacji.

Termin: 27 kwietnia br., godz. 11:00-11:45, online.

Prelegenci: r. pr. Marcin Szlasa-Rokicki, r. pr. Sławomir Paruch.

 

5.  Jak wygrywać sprawy pracownicze? – cz. II

 • Co zrobić by wygrywać sprawy przed sądem pracy?
 • Jak przygotować się do procesu?
 • Spotkania ze świadkami – powinność czy nadużycie?
 • Kluczowe elementy strategii w sprawach dotyczących:
  • Nadgodzin;
  • Mobbingu;
  • Dyskryminacji (w tym omówienie sporów na tle narodowościowym).

Termin: 18 maja br., godz. 11:00-11:45, online.

Prelegenci: r. pr. Marcin Szlasa-Rokicki, r. pr. Sławomir Paruch.

 

6. Jak unikać sporów pracowniczych?

 • Kiedy warto, a kiedy nie warto iść do sądu?
 • Mediacja i inne ADR – kiedy i jak skutecznie zastosować?
 • Ugoda – czy to lek na całe zło?
 • Postępowanie wyjaśniające jako przewaga na samym początku sporu;
 • Najpopularniejsze sprawy – proste recepty, aby ich uniknąć.

Termin: 22 czerwca br., godz. 11:00-11:45, online.

Prelegenci: r. pr. Marcin Szlasa-Rokicki, r. pr. Sławomir Paruch.

 

7. Work-life balance – nowe przepisy, nowe ryzyka w sądzie pracy!

 • Dyrektywy o work-life balance i rodzicielska a nowe rodzaje spraw pracowniczych
 • Umowy terminowe a spory o przyczynę wypowiedzenia – co grozi pracodawcy?
 • Przywrócenie do pracy na umowie okresowej – zagrożenie czy fikcja?
 • Czy nowe obowiązki informacyjne wpłyną na spory sądowe?
 • Więcej pracowników chronionych przed zwolnieniem!
 • Nowy wymiar sporów o naruszenie zasady równego traktowania.

Termin: 28 września br., godz. 11:00-11:45, online.

Prelegenci: r. pr. Marcin Szlasa-Rokicki, r. pr. Sławomir Paruch.

 

8. Spory z wyższą kadrą zarządzającą – na co zwrócić uwagę?

 • Wojna totalna – jakie roszczenia od pracodawcy mają menedżerowie?
 • Duże zarobki, duża wartość przedmiotu sporu
 • Lojalność wobec pracodawcy czy byłego szefa? – problem świadków
 • Wiedza tajemna – co o naszej firmie wie dyrektor?
 • Spór o honor – o co tak naprawdę chodzi zwalnianemu dyrektorowi?

Termin: 27 października br., godz. 11:00-11:45, online.

Prelegenci: r. pr. Marcin Szlasa-Rokicki, r. pr. Sławomir Paruch.

 

9. Pracodawca kontratakuje, czyli jak reagować w sporze z pracownikiem

 1. Zarzewie sporu – nie przegap początku sprawy;
 2. Odpowiedź na pozew – najważniejsze pismo w sprawie;
 3. Powództwo wzajemne – czy i kiedy jest możliwe?
 4. Roszczenia względem pracownika;
 5. Sprawy karne?
 6. Negocjacje ugody.

Termin: 23 listopada br., godz. 11:00-11:45, online.

Prelegenci: r. pr. Marcin Szlasa-Rokicki, r. pr. Sławomir Paruch.

 

10. Kontrola trzeźwości i praca zdalna – nowe regulacje a spory sądowe

 • Jak nowe przepisy o kontroli trzeźwości i pracy zdalnej wpłyną na spory sądowe?
 • Jakich nowych roszczeń pracowników możemy się spodziewać?
 • Brak trzeźwości a sprawa odwołania od dyscyplinarki
 • Praca zdalna a roszczenia z tytułu nadgodzin
 • Praca zdalna a sprawy wypadków przy pracy
 • Nowe podstawy roszczeń dyskryminacyjnych

Spojrzymy na nowe przepisy od drugiej strony, ich wpływu na sprawy sądowe i konsekwencji nieumiejętnego wdrożenia.

Termin: 13 grudnia br., godz. 11:00-11:45, online.

Prelegenci: r. pr. Marcin Szlasa-Rokicki, r. pr. Sławomir Paruch, r. pr. Paweł Sych.

 

Udział jest bezpłatny.