HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Cykl: Pracodawca i Pracownik w sądzie

10.01.2022

Zapraszamy do udziału w webinarach z cyklu Pracodawca i Pracownik w sądzie. W czasie cyklicznych spotkań będziemy dzielić się naszymi doświadczeniami co do praktycznego i skutecznego prowadzenia sporów pracowniczych.

Obecnie prowadzimy ponad 250 spraw sądowych, w których reprezentujemy pracodawców.

1.Temat pierwszego spotkania: Spory ze związkami zawodowymi.

 • Sądowa weryfikacja liczebności związku, dlaczego warto?
 • Co jest, a co nie jest sporem zbiorowym?
 • Jak bronić się przed nielegalnymi działaniami związków?
 • Sprawa zwolnionego działacza związkowego – na co zwrócić uwagę?
 • Zwolnienie pracownika-chronionego związkowca bez zgody związku – wykroczenie czy nie?

Termin: 19 stycznia br., godz. 11:00-11:45, online.

Prelegenci: r. pr. Sławomir Paruch, r. pr. Robert Stępień, r. pr. Marcin Szlasa-Rokicki.

2. Polubowne rozwiązywanie sporów.

 • ADR w prawie pracy – jak można rozwiązać spór pracowniczy?
 • Mediacje, negocjacje, ugoda – na co zwrócić uwagę?
 • Jak skutecznie mediować z pracownikiem?
 • Czy zawsze warto zawrzeć ugodę?
 • Rozmawiajmy w pracy, a nie w sądzie – mediacje jako element CSR.

Termin: 16 lutego br., godz. 11:00-11:45, online.

Prelegenci: r. pr. Karolina Kanclerz, r. pr. Marcin Szlasa-Rokicki.

3. Poufność w sądzie.

 • Jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa w sądzie?
 • Jawność rozprawy a niewygodni goście na sali;
 • Ochrona danych osobowych w sprawie sądowej;
 • Czy można zanonimizować dowody?
 • Tajemnica zawodowa a zeznania świadka;
 • Ochrona sygnalistów i innych pracowników w sprawach wrażliwych.

Termin: 23 marca br., godz. 11:00-11:45, online.

Prelegenci: r. pr. Marcin Szlasa-Rokicki, r. pr. Sławomir Paruch, r. pr. Paweł Sych.

4. Jak wygrywać sprawy pracownicze?

 • Co zrobić by wygrywać sprawy przed sądem pracy?
 • Jak przygotować się do procesu?
 • Jak wygrywać sprawy dotyczące:
  • Rozwiązania umowy o pracę (za i bez wypowiedzenia);
  • Nadgodzin;
  • Mobbingu i dyskryminacji.

Termin: 27 kwietnia br., godz. 11:00-11:45, online.

Prelegenci: r. pr. Marcin Szlasa-Rokicki, r. pr. Sławomir Paruch.

5.  Jak wygrywać sprawy pracownicze? – cz. II

 • Co zrobić by wygrywać sprawy przed sądem pracy?
 • Jak przygotować się do procesu?
 • Spotkania ze świadkami – powinność czy nadużycie?
 • Kluczowe elementy strategii w sprawach dotyczących:
  • Nadgodzin;
  • Mobbingu;
  • Dyskryminacji (w tym omówienie sporów na tle narodowościowym).

Termin: 18 maja br., godz. 11:00-11:45, online.

Prelegenci: r. pr. Marcin Szlasa-Rokicki, r. pr. Sławomir Paruch.

6. Jak unikać sporów pracowniczych?

 • Kiedy warto, a kiedy nie warto iść do sądu?
 • Mediacja i inne ADR – kiedy i jak skutecznie zastosować?
 • Ugoda – czy to lek na całe zło?
 • Postępowanie wyjaśniające jako przewaga na samym początku sporu;
 • Najpopularniejsze sprawy – proste recepty, aby ich uniknąć.

Termin: 22 czerwca br., godz. 11:00-11:45, online.

 

Udział jest bezpłatny.