HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Cykl: Pracodawca i Pracownik w sądzie

19.01.2023

Zapraszamy do udziału w webinarach z cyklu Pracodawca i Pracownik w sądzie. W czasie cyklicznych spotkań będziemy dzielić się naszymi doświadczeniami co do praktycznego i skutecznego prowadzenia sporów pracowniczych.

Obecnie prowadzimy ponad 300 spraw sądowych, w których reprezentujemy pracodawców.

1. Najciekawsze orzeczenia SN w 2022 r. mające wpływ na spory pracownicze

Podczas webinaru omówimy najciekawsze orzeczenia Sądu Najwyższego z 2022 r., które mają wpływ na spory pracownicze, w tym w szczególności sprawy dot. zwolnień pracowników oraz sprawy dyskryminacyjne.

Termin: 8 lutego br., godz. 11:00-11:45, online.
Prelegenci: r. pr. Sławomir Paruch, r. pr. Marcin Szlasa-Rokicki.

 

2. Prawa kobiet w sądzie

Podczas webinaru omówimy następujące zagadnienia:

  1. Równość płac kobiet i mężczyzn – potencjalne roszczenia.
  2. Awans kolegi z pracy – ryzyko dyskryminacji ze względu na płeć.
  3. Molestowanie seksualne w miejscu pracy – jak jemu zapobiec i co zrobić w przypadku sporu.
  4. Uprawnienia związane z macierzyństwem – szczególna ochrona pracownic matek.
  5. Matka na sali sądowej – jak możemy ułatwić zeznania w sądzie.

Termin: 8 marca br., godz. 12:00-12:45, online.
Prelegenci: r. pr. Sławomir Paruch, r. pr. Marcin Szlasa-Rokicki, r. pr. Karolina Kanclerz.

 

3. Czy nowe zmiany w prawie wpłyną na spory pracownicze?

Podczas webinaru omówimy następujące zagadnienia:

  • Nowe przepisy o work-life balance i ich wpływ na spory sądowe;
  • Czy z nowych uprawnień mogą wynikać roszczenia pracownicze?
  • Poszerzenie zakresu ochrony zatrudnienia z perspektywy sporu z pracownikiem;
  • Nowelizacja procedury cywilnej – w jakim zakresie wpłynie na spory pracownicze?

Termin: 10 maja br., godz. 11:00-11:45, online.
Prelegenci: r. pr. Marcin Szlasa-Rokicki, apl. adw. Piotr Kozłowski.

 

Udział jest bezpłatny.