HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Cykl webinarów: Pracodawca i Pracownik w sądzie

19.01.2023

Zapraszamy do udziału w webinarach z cyklu Pracodawca i Pracownik w sądzie. W czasie cyklicznych spotkań będziemy dzielić się naszymi doświadczeniami co do praktycznego i skutecznego prowadzenia sporów pracowniczych.

Obecnie prowadzimy ponad 350 spraw sądowych, w których reprezentujemy pracodawców.

1. Najciekawsze orzeczenia SN w 2022 r. mające wpływ na spory pracownicze

Podczas webinaru omówimy najciekawsze orzeczenia Sądu Najwyższego z 2022 r., które mają wpływ na spory pracownicze, w tym w szczególności sprawy dot. zwolnień pracowników oraz sprawy dyskryminacyjne.

Termin: 8 lutego br., godz. 11:00-11:45, online.
Prelegenci: r. pr. Sławomir Paruch, r. pr. Marcin Szlasa-Rokicki.

 

2. Prawa kobiet w sądzie

Podczas webinaru omówimy następujące zagadnienia:

 1. Równość płac kobiet i mężczyzn – potencjalne roszczenia.
 2. Awans kolegi z pracy – ryzyko dyskryminacji ze względu na płeć.
 3. Molestowanie seksualne w miejscu pracy – jak jemu zapobiec i co zrobić w przypadku sporu.
 4. Uprawnienia związane z macierzyństwem – szczególna ochrona pracownic matek.
 5. Matka na sali sądowej – jak możemy ułatwić zeznania w sądzie.

Termin: 8 marca br., godz. 12:00-12:45, online.
Prelegenci: r. pr. Sławomir Paruch, r. pr. Marcin Szlasa-Rokicki, r. pr. Karolina Kanclerz.

 

3. Czy nowe zmiany w prawie wpłyną na spory pracownicze?

Podczas webinaru omówimy następujące zagadnienia:

 • Nowe przepisy o work-life balance i ich wpływ na spory sądowe;
 • Czy z nowych uprawnień mogą wynikać roszczenia pracownicze?
 • Poszerzenie zakresu ochrony zatrudnienia z perspektywy sporu z pracownikiem;
 • Nowelizacja procedury cywilnej – w jakim zakresie wpłynie na spory pracownicze?

Termin: 10 maja br., godz. 11:00-11:45, online.
Prelegenci: r. pr. Marcin Szlasa-Rokicki, apl. adw. Piotr Kozłowski.

 

4. Pracownicy chronieni jeszcze bardziej chronieni – co zmieniają nowe przepisy?

16 czerwca Sejm uchwalił kontrowersyjną zmianę przepisów zapewniającą pracownikom chronionym zatrudnienie na czas trwania procesu. Ponadto sąd będzie miał obowiązek każdorazowo uwzględnić wniosek pracownika o przywrócenie do pracy już po wyroku I instancji.

 1. Praktyczne problemy związane z powrotem do firmy przed prawomocnym wyrokiem.
 2. Przywrócenie do pracy czy odszkodowanie? – obowiązek zatrudniania po wyroku w I instancji.
 3. Nadużycia prawa przez pracowników chronionych i związki zawodowe.
 4. Jak będzie wyglądało zwolnienie pracownika po nowelizacji.

Termin: 26 czerwca br., godz. 11:00-11:45, online.
Prelegenci: r. pr. Marcin Szlasa-Rokicki, r. pr. Karolina Kanclerz.

 

5. Czy chronieni pracownicy wrócą do pracy?

Już 22 września 2023 r. wejdą w życie nowe przepisy, na mocy których zwolnieni pracownicy objęci szczególną ochroną stosunku pracy będą mogli złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia w postaci nakazu dalszego zatrudniania przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Chociaż przepisy wzbudziły na rynku duże wątpliwości, ich właściwa interpretacja pokazuje, że interesy pracodawców wciąż są chronione, a obowiązek dalszego zatrudniania wcale nie musi być bezwzględnie zasądzany w przypadku każdego pracownika. Nowe przepisy nie pozbawiają pracodawcy pola do działania.

Zapraszamy na najbliższy webinar z cyklu „Pracodawca i pracownik w sądzie”, podczas którego porozmawiamy o praktycznych aspektach związanych z nowymi przepisami oraz o tym, co i kiedy powinien zrobić pracodawca, aby mieć szanse na obronę swoich interesów w nowej rzeczywistości.

Termin: 6 września br., godz. 11:00-11:45, online.
Prelegenci: r. pr. Marcin Szlasa-Rokicki, r. pr. Sławomir Paruch, r. pr. Robert Stępień, Michał Bodziony.

 

6. Bezpłatne pozwy pracowników faktem!

Już niedługo w życie wchodzą kolejne kontrowersyjne przepisy dotyczące sporów z zakresu prawa pracy. Tym razem ustawodawca postanowił dokonać zmian w zakresie opłat sądowych, w tym zwolnić pracowników z konieczności uiszczania opłat od pozwów, niezależnie od wartości roszczenia. Podczas webinaru zastanowimy się, co nowe zmiany będą oznaczać dla pracodawców i jak wpłyną na spory sądowe. Omówimy:

 • Czy bezpłatne pozwy pracowników będą oznaczać wielotysięczne i milionowe spory?
 • Co tak naprawdę się zmieni – kto i od czego będzie zwolniony z opłat?
 • Czy zwolnienie z opłaty będzie dotyczyć wyłącznie pozwów? Jak z apelacją, skargą kasacyjną czy kosztami zastępstwa procesowego?
 • Czy zwolnienie z opłat dotknie spraw obecnie zawisłych?
 • Na jakie rodzaje spraw pracowniczych wpłyną nowe przepisy? Na jakie sprawy powinni zwrócić szczególną uwagę pracodawcy?
 • Milionowe roszczenie jako element strategii negocjacyjnej pracownika – jak przeciwdziałać.

Termin: 4 października br., godz. 11:00-11:45, online.
Prelegenci: r. pr. Marcin Szlasa-Rokicki, r. pr. Sławomir Paruch, r. pr. Robert Stępień.

 

7. Sztuczna inteligencja w sądzie!

Sztuczna inteligencja wkradła się w nasze życie i już nie wyjdzie. Zapraszamy na webinar, podczas którego zastanowimy się jak sztuczna inteligencja i mechanizmy podobne do niej oraz inne nowe technologie wpływają na spory sądowe i sprawy z zakresu prawa pracy.

Poruszymy następujące zagadnienia:

 • Zwolnieni przez algorytm – wykorzystanie SI w zakładzie pracy, a sprawa sądowa;
 • Czy sztuczna inteligencja może dyskryminować?
 • Czy pracodawca odpowie za błędną decyzję SI względem pracownika?
 • Użycie ChatuGPT w pracy a odpowiedzialność pracownika;
 • Sąd też człowiek – czy oddamy część kompetencji sędziów algorytmom, a może już to zrobiliśmy?
 • Czy SI narzuci nam wysokość dochodzonych roszczeń pracowniczych?
 • Czy bot napisze pozew za pracownika?
 • Wykorzystanie SI a dane osobowe – jak uniknąć sprawy przed Prezesem UODO;
 • Czy związki zawodowe będą mogły rozliczać pracodawcę z używania algorytmów?

Termin: 23 listopada br., godz. 11:00-11:45, online.
Prelegenci: r. pr. Marcin Szlasa-Rokicki, r. pr. Sławomir Paruch, r. pr. Paweł Sych.

 

8. Procesowe podsumowanie roku

Rok 2023 obfituje w zmiany w zakresie prawa pracy, które bezpośrednio lub pośrednio, ale istotnie wpływają na spory pracownicze. Na ostatnim w tym roku webinarze z cyklu Pracodawca i Pracownik w sądzie, podsumujemy najważniejsze zmiany w prawie pracy z perspektywy spraw sądowych i podzielimy się pierwszymi doświadczeniami ze stosowania nowych przepisów. Poruszymy następujące zagadnienia:

 • Work-life balance – jak nowe uprawnienia pracowników wpływają na spory sądowe;
 • Pracownicy chronieni jeszcze bardziej chronieni – nowe zabezpieczenie roszczeń;
 • Praca zdalna po nowemu i kontrola trzeźwości a spory sądowe;
 • Bezpłatne pozwy z prawa pracy – rewolucja czy niuans?
 • Czego spodziewać się w sądach pracy w przyszłym roku?

Termin: 5 grudnia br., godz. 11:00-11:45, online.
Prelegenci: r. pr. Marcin Szlasa-Rokicki, r. pr. Sławomir Paruch.

Rejestracja: tutaj.

 

Udział jest bezpłatny.