HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

10 kwestii, o których powinien pamiętać pracodawca w walce z koronawirusem

19.03.2020

  1. Zamknięcie zakładu pracy z powodu koronawirusa to nie zawsze przestój.  Zasady wypłacania wynagrodzeń pracownikom w przypadku przerwy w wykonywaniu działalności.
  2. Spadek liczby zamówień i rozwiązania na wypadek trudności finansowych: redukcje zatrudnienia, zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy, obniżenie wymiaru czasu pracy, zmiana harmonogramów czasu pracy, czasowe powierzenie innej pracy, praca zdalna.
  3. Polecenie pracy zdalnej.  Praca zdalna podczas kwarantanny. Uregulowanie zasad wykonywania pracy zdalnej, w tym telepracy w regulaminie.
  4. Urlopy wypoczynkowe: zasady udzielania urlopów bieżących i zaległych. Polecenie wykorzystania urlopu. Urlopy bezpłatne.
  5. Zasiłek opiekuńczy: zasady korzystania z prawa do zasiłku; przesłanki odmowy skorzystania z prawa do zasiłku.
  6. Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i obowiązki pracodawcy z tym związane. Weryfikacja oceny ryzyka zawodowego z uwagi na zagrożenia związane z koronawirusem.
  7. Badania lekarskie pracowników: co z badaniami wstępnymi i okresowymi; kiedy skierować pracownika na badania kontrolne; zwolnienia lekarskie na telefon.
  8. Zawieranie umów o pracę z nowymi pracownikami „na odległość”.
  9. Ochrona danych osobowych w kontekście stosowania prewencji dotyczącej koronawirusa. RODO jako narzędzie w rękach pracodawcy, a nie przeszkoda.
  10. Szczególne kategorie przedsiębiorców: zamknięcie sklepów a sprzedaż internetowa; dostawy do sklepów w niedziele niehandlowe; obowiązki i uprawnienia przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.