HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Zdrowe miejsce pracy: Obowiązki BHP wobec pracowników zdalnych po nowelizacji

21.06.2022

22 czerwca 2022 r. rozpoczną się w Sejmie prace nad projektem ustawy o zmianie Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, który wprowadzi na stałe pracę zdalną.

Wśród pracodawców pojawiają się w związku z tym pytania w jaki sposób i kiedy wprowadzić nowe regulacje. Powyższe wzbudza obawy, gdyż pracodawca, który nie będzie przestrzegał obowiązków z zakresu BHP, może narazić się na grzywnę nawet do 30 tys. zł.

  • Pracodawca zachowuje wobec pracownika zdalnego niemal wszystkie obowiązki z zakresu BHP, które przewiduje Kodeks pracy (za wyjątkiem np. obowiązku udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, czy też organizowania stanowiska pracy i dbania o ich stan, co jest z oczywistych względów niemożliwe w przypadku pracy zdalnej).
  • Najistotniejszym obowiązkiem Pracodawcy będzie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego – zidentyfikowanie zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników, uwzględniając czynniki mechaniczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania pracy zdalnej.
  • Na tej podstawie pracodawca musi opracować informację zawierającą m.in. zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej z uwzględnieniem wymagań ergonomii, zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.
  • Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy zdalnej będzie musiał odebrać od pracownika oświadczenia:
    • o zapoznaniu się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, w którym pracownik zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz
    • potwierdzające, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy.

Ze względu na krótkie vacatio legis (14 dni od wejścia w życie ustawy), Pracodawca, który będzie chciał wprowadzić u siebie pracę zdalną lub hybrydową, powinien odpowiednio wcześnie dokonać oceny ryzyka zawodowego, a także przygotować wzory informacji przekazywanej dla pracownika oraz oświadczeń.

Chętnie wesprzemy Państwa we wszelkich kwestiach związanych z nadchodzącymi zmianami związanymi z pracą zdalną.