HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę online – pytania i odpowiedzi

25.11.2021

Pytanie #1: Czy wysłana przez pracodawcę umowa z podpisem kwalifikowanym, może być wydrukowana przez pracownika i podpisana na mokro, a ostatecznie podbite pieczątką o potwierdzeniu podpisu elektronicznego z wydrukiem?

Odpowiedź: Tak. Pracownik powinien w takim wypadku przesłać pracodawcy jeden egzemplarz własnoręcznie podpisanego dokumentu. Nie ma potrzeby nawet podbijać pieczątki o potwierdzeniu podpisu elektronicznego z wydrukiem – w takiej sytuacji pracodawca składa oświadczenie woli w formie elektronicznej równoważnej z pisemną, a pracownik w zwykłej formie pisemnej.