HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę online – pytania i odpowiedzi

25.01.2022

Pytanie #6: Jeżeli wyślemy pracownikowi wypowiedzenie mailowo z podpisem kwalifikowanym, mamy potwierdzenie, że tego dnia pracuje (zleciliśmy zadania, jesteśmy z nim w mailowym kontakcie), a dodatkowo mamy potwierdzenie przeczytania wiadomości przez dwie osoby – czy takie wypowiedzenie jest skuteczne?

Odpowiedź: Dla skuteczności wypowiedzenia istotne jest to, czy pracownik ma obiektywną możliwość zapoznania się z jego treścią. Nie chodzi zatem o to, że pracownik musi je przeczytać, ale wystarczy, że wypowiedzenie pojawiło się na skrzynce mailowej pracownika. Jeżeli pracownik w danym dniu pracuje i ma dostęp do poczty, a ponadto otrzymaliśmy potwierdzenie przeczytania – wypowiedzenie jest skuteczne.