HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę online – pytania i odpowiedzi

13.12.2021

Pytanie #4: Czy o dacie wysłania umowy nie będzie świadczyć choćby data maila? Czy potwierdzenie przez pracownika na początek mailem, że odebrał umowę i przyjmuje warunki nie zabezpiecza nas?

Odpowiedź: Sama wymiana maili czy nawet skanu podpisanej umowy mailem nie zabezpiecza interesów pracodawcy ani pracownika w 100%. Po pierwsze bowiem, dopóki pracodawca nie otrzyma oryginału dokumentu podpisanego przez pracownika, nie zostaje spełniony wymóg formy pisemnej, a po drugie, w takim wypadku mogą powstać wątpliwości na przykład co do daty zawarcia umowy. Ostatecznie jednak, powyższe kwestie mają główne znaczenie do celów dowodowych, nie jest więc tak, że umowa zawarta w ten sposób będzie nieważna i nie może być wykonywana. Dla uniknięcia ewentualnych wątpliwości i późniejszych problemów, rekomendujemy jednak prawidłowe dopełnienie wymaganych formalności w tym zakresie.