HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę online – pytania i odpowiedzi

25.11.2021

Pytanie #3: Co należy przechowywać w aktach osobowych (teczka) kiedy obie strony podpisały dokument podpisem kwalifikowanym?

Odpowiedź: Jeżeli pracodawca prowadzi dokumentację pracowniczą w wersji papierowej, a umowa jest zawierana w formie elektronicznej, to w aktach osobowych należy przechowywać wydruk dokumentu podpisanego w formie elektronicznej oraz wydruk wyników weryfikacji podpisu, oba opatrzone pisemnym podpisem pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej, potwierdzającym zgodność wydruku z dokumentem elektronicznym.