HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę online – pytania i odpowiedzi

25.11.2021

Pytanie #2: Czy umowa jest ważna, gdy Pracodawca podpisuje umowę podpisem kwalifikowanym, wysyła Pracownikowi umowę zahasłowaną na maila a Pracownik odsyła pocztą umowę w wersji papierowej ze swoim podpisem (nie certyfikowanym)?

Odpowiedź: Tak, taka umowa jest ważna, ponieważ zostanie zachowany wymóg formy pisemnej. Oświadczenie woli pracodawcy jest w takiej sytuacji złożone w formie elektronicznej równoważnej z pisemną, a przez pracownika w zwykłej formie pisemnej.