HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

Zastrzeżenie warunku zawieszającego w zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

17.12.2020

Kwestie dotyczące umowy o zakazie konkurencji były już wielokrotnie przedmiotem orzecznictwa SN. Do tego dorobku SN odniósł się również w omawianym wyroku, wskazując, że rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji przed okresem na jaki została zawarta jest dopuszczalne zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi rozwiązywania umów. Oznacza to m.in., że w umowie o zakazie konkurencji strony mogą ustalić okoliczności, które spowodowałyby wcześniejsze rozwiązanie umowy, w tym np. skorzystanie przez jedną ze stron z prawa do wypowiedzenia umowy lub odstąpienia, bądź ziszczenie się warunku rozwiązującego – Kinga Polewka oraz Patryk Kozieł komentują kluczowe orzecznictwo z zakresu prawa pracy dla ius.focus.

Artykuł jest dostępny dla użytkowników korzystających z licencji : tutaj.