HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Wywiad Blajer mówi: Zatrudnianie nieletnich

27.05.2024

Przepisy nakładają szereg obostrzeń i wymogów związanych z zatrudnieniem pracowników młodocianych. Taki pracownik może wykonywać jedynie prace lekkie, a pracodawcy zobowiązani są przygotowania specjalnego katalogu prac. Dziś widzimy w Internecie, mediach społecznościowych, jak młode osoby w wielu płaszczyznach nas, dorosłych, wyprzedzają. Jednocześnie przepisy Kodeksu pracy i innych ustaw mówiących o ich zatrudnieniu w ogóle tego nie widzą. W tym roku odchodzimy 50-te urodziny Kodeksu pracy i wiele tych przepisów uchwalonych 50 lat temu bez zmian obowiązuje do tej pory, w tak zmieniającej się rzeczywiści, komplikując przedsiębiorcom kwestie zatrudnianie młodocianych. – adw. Krzysztof Gąsior w wywiadzie z redaktorem Pawłem Blajerem dla Biznes24.

Wywiad dostępny tutaj.