HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Zapisz się na wydarzenie:
Webinar: Dyrektywa o jawności wynagrodzeń – jak przygotować się na nadchodzące zmiany? – II termin

W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie pierwszym terminem webinaru dot. Dyrektywy o jawności wynagrodzeń oraz mając na uwadze Państwa liczne prośby, podjęliśmy decyzję o zorganizowanie drugiego terminu wydarzenia. 

Temat: Dyrektywa o jawności wynagrodzeń – jak przygotować się na nadchodzące zmiany?

Do 7 czerwca 2026 r. polski ustawodawca ma czas, żeby wprowadzić do krajowego porządku prawnego nowe obowiązki nałożone na pracodawców w obowiązującej już dyrektywie o jawności wynagrodzeń.

Choć Polska ma jeszcze niemalże 3 lata na wdrożenie nowej dyrektywy, pracodawcy, działając zgodnie z zasadami compliance, powinni rozpocząć przygotowania już teraz. W innym przypadku nowe przepisy mogą zaskoczyć i wygenerować po stronie pracodawców nie tylko ryzyka prawne, ale również wizerunkowe.

Podczas webinaru porozmawiamy m.in. o:

  • prawidłowym ukształtowaniu systemu wynagrodzeń w kontekście obowiązku publikowania informacji na temat luki płacowej;
  • odpowiednim wartościowaniu poszczególnych stanowisk w firmie;
  • działaniach koniecznych do podjęcia w przypadku wykrycia nierówności w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn;
  • nowych uprawnieniniach przewidzianych dla związków zawodowych;
  • zasadach informowania kandydatów do pracy o poziomie wynagrodzenia na danym stanowisku.

Termin: 5 października br., godz. 13:00-13:45, online.
Prelegenci: r. pr. Robert Stępień, Michał Bodziony, apl. radc. Kinga Ciosk.

Udział jest bezpłatny.