HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Wspólnik iluzoryczny: Formalnie jest, ale dla ZUS i SN jakby go nie było

27.06.2023

Trudno dostrzec racjonalność argumentów koncepcji iluzorycznego wspólnika. Po raz kolejny okazuje się, że prawo ubezpieczeń społecznych jest ważniejsze niż inne działy prawa, w tym kodeks spółek handlowych czy kodeks pracy. Kodeks spółek handlowych nie zna konceptu wspólnika iluzorycznego, nawet bowiem wspólnik, który posiada 1 proc. udziałów, nadal ma określone uprawnienia, a taka spółka nie może być uznana za spółkę jednoosobową. Koncepcja ta jest niestety pokłosiem systemu ubezpieczeń społecznych. Ustawa stanowi bowiem, że za przedsiębiorcę na gruncie tej ustawy w przypadku wspólników spółki z o.o. uznaje się tylko wspólnika spółki jednoosobowej, tymczasem ZUS i SN contra legem za wspólnika jednoosobowego uznają również wspólnika, który nie posiada 100 proc. udziałów. – r. pr. Łukasz Chruściel komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł: tutaj.